Trap in het atrium – WoZoCo-Stad – Studio Architecture

Introductie

Opgave

Na de sloop van het ‘Koelhuis’, het grootste gebouw in Stad aan ’t Haringvliet, ontstond er ruimte voor nieuwbouw. Woningcorporatie Woongoed Flakkee schreef voor deze locatie een prijsvraag uit. Zij waren op zoek naar het beste plan voor een woonzorgcomplex met ouderenhuisvesting, een huisartsenpost, een zusterpost en een ruimte voor fysiotherapie. Wij grepen onze kans en met succes.

Het concept

De traditionele hoofdvorm refereert aan het voormalig gebouw het ‘Koelhuis’. De vorm van het dak is aangepast aan de schaal van de omliggende bebouwing. Het plein, de binnenstraat, het atrium en de voegloze gevel geven de traditionele vorm een moderne twist.

Concept Plattegrond – WoZoCo-Stad – Studio Architecture
Concept 3D – WoZoCo-Stad – Studio Architecture

Centraal punt

Het plein snijdt het gebouw in het midden van het volume. Op de begane grond liggen de gezamenlijke voorzieningen met ruimtes voor activiteiten voor de bewoners en zorgvoorzieningen aan dit centrale plein. De binnenstraat waarlangs alle appartementen zijn gelegen, loopt op de verdiepingen dwars door het gebouw. In het verlengde van de binnenstraat verbindt de loopbrug het gebouw met de Molendijk om koppeling met de wijk te verbeteren.

Buiten naar binnen

De brede gang van de binnenstraat fungeert niet alleen als verkeersruimte, maar ook als ‘voortuin’. Bewoners kunnen persoonlijke spullen, zoals een bankje of een plant neerzetten. Op deze manier wordt het appartement makkelijker herkenbaar en kunnen bewoners elkaar laagdrempelig ontmoeten.

Het atrium met vide en hoofdtrap is de hoofdentree van het gebouw en is tevens een verbinding tussen het plein en de binnenstraat. Het grote, lichte en open karakter, zorgt voor veel connectie met buiten. Bij het naar buiten gaan van het appartement, lijkt het voor de bewoner alsof je buiten stapt. In de winter wordt deze ruimte dan ook als serre gebruikt.

Voor lange tijd

Zowel het gebouw als de 11 appartementen zijn levensloopbestendig uitgevoerd, door middel van onder andere: ondersteunende domotica, miva-badkamers en buitenruimtes die naadloos in binnenruimtes overlopen. De bewoner woont hier comfortabel met invulling voor eigen persoonlijke smaak, zicht op een levendige omgeving en alle benodigde zorgvoorzieningen in de buurt.

Momenteel is fase 1 van het project gerealiseerd. Fase 2, het achterste gedeelte van het gebouw, bestaat uit 12 appartementen. Zodra die gebouwd zijn, is het gebouw pas echt compleet.

Type Opgave

Opdrachgever

Omvang

2.650 m2

Locatie

Stad aan ‘t Haringvliet

Fase

2015 – oplevering
2011 – ontwerp