Introductie

Opgave

De Albert Heijn in het oude centrum van Brielle had door de beperkte ruimte de wens naar een locatie buiten het centrum te verhuizen. Gekozen is voor het groene schootsveld, net buiten de stadspoort.

Het concept

Het maaiveld van het schootsveld is ‘opgetild’ en over het gebouw heen gelegd. Hierdoor wordt de winkel onderdeel van het groene landschap en wordt het beeld vanaf de vesting niet verstoord. Onder het opgetilde landschap zorgt een lange, gebogen glaswand voor een open uitstraling van de winkel naar de weg, waardoor de entree goed zichtbaar is en de oriëntatie wordt bevorderd.

Vier houten huisjes

De vier houten huisjes op het dak van de winkel refereren aan de oorspronkelijke kleinschalige gebouwen die vroeger in het schootsveld toegestaan waren. In geval van een aanval op de vesting moesten deze gebouwen snel kunnen worden verwijderd: daarom was uitsluitend brandbaar materiaal (hout) toegestaan. De kantoorruimte en de kantine is in de huisjes op het dak opgenomen, zodat werknemers van een mooi groen uitzicht kunnen genieten en veel daglicht ervaren.

Type Opgave

Type Gebouw

Opdrachgever

Omvang

BVO 2.320 m2

Locatie

Brielle

Fase

2016 – oplevering
2011 – ontwerp